گری تولید کننده وسایل تهویه مطبوع، شرکت گری تمام تمرکزش روی تولید کولرگازی و اولین و قوی ترین تولید کننده ی کولرگازی اینورتر می باشد. GREE AIR CONDITIONER

کولرگازی گری (GREE) 32 محصول وجود دارد.

کولرگازی سرد گری 30000 گری سری کیو فورماتیک مدل Q'4Matic-H30C3
شرکت گری تولید کننده انواع کولرگازی و لوازم تهویه هوا، مدل های متفاوتی را وارد بازار میکند که هر کدام از این مدل ها مناسب خریدارن خاصی می باشد که در مناطقی با آب و هوای متفاوت زندگی می کنند. این بار کولرگازی 24000 کیو فورماتیک را با موتور T3 مناسب مناطق حاره ای و گرم تولید و روانه ی بازار کرده است. اطلاعات بیشتر را در ادامه ی این محصول مطالعه کنید.
10,911,000 تومان
کولرگازی سرد گری 24000 گری سری کیو فورماتیک مدل Q'4Matic-H24C3
شرکت گری تولید کننده انواع کولرگازی و لوازم تهویه هوا، مدل های متفاوتی را وارد بازار میکند که هر کدام از این مدل ها مناسب خریدارن خاصی می باشد که در مناطقی با آب و هوای متفاوت زندگی می کنند. این بار کولرگازی 24000 کیو فورماتیک را با موتور T3 مناسب مناطق حاره ای و گرم تولید و روانه ی بازار کرده است. اطلاعات بیشتر را در ادامه ی این محصول مطالعه کنید.
9,638,000 تومان
کولرگازی سرد گری 18000 گری سری کیو فورماتیک مدل Q'4Matic-H18C3
شرکت گری تولید کننده انواع کولرگازی و لوازم تهویه هوا، مدل های متفاوتی را وارد بازار میکند که هر کدام از این مدل ها مناسب خریدارن خاصی می باشد که در مناطقی با آب و هوای متفاوت زندگی می کنند. این بار کولرگازی 18000 کیو فورماتیک را با موتور T3 مناسب مناطق حاره ای و گرم تولید و روانه ی بازار کرده است. اطلاعات بیشتر را در ادامه ی این محصول مطالعه کنید.
8,585,000 تومان
کولرگازی سرد گری 12000 گری سری کیو فورماتیک مدل Q'4Matic-H12C3
شرکت گری تولید کننده انواع کولرگازی و لوازم تهویه هوا، مدل های متفاوتی را وارد بازار میکند که هر کدام از این مدل ها مناسب خریدارن خاصی می باشد که در مناطقی با آب و هوای متفاوت زندگی می کنند. این بار کولرگازی 12000 کیو فورماتیک را با موتور T3 مناسب مناطق حاره ای و گرم تولید و روانه ی بازار کرده است. اطلاعات بیشتر را در ادامه ی این محصول مطالعه کنید.
5,677,000 تومان
کولرگازی سرد و گرم 36000 گری سری جیماتیک مدل H36C3
اگر قصد خرید کولرگازی 36000 دارید مدل G'matic H36C3 گری را بررسی کنید. این کولرگازی گری دارای موتور سنگین مناسب برای مناطق گرم و حاره ای است. کمپروسور پیستونی این کولرگازی با گاز مبرد R22 محیط مورد نظر شما را با قدرت و توان بسیار عالی خنک می کند. برای اطلاع از جزییات کولرگازی 36000 هزار سرد و گرم پیستونی گری سری جیماتیک مدل G'matic H36C3 ادامه ی این محصول را مطالعه کنید و یا با ژیارکالا تماس بگیرید.
12,822,000 تومان
کولرگازی سرد و گرم 30000 گری سری جیماتیک مدل H30C3
اگر قصد خرید کولرگازی 30000 دارید مدل G'matic H30C3 گری را بررسی کنید. این کولرگازی گری دارای موتور سنگین مناسب برای مناطق گرم و حاره ای است. کمپروسور پیستونی این کولرگازی با گاز مبرد R22 محیط مورد نظر شما را با قدرت و توان بسیار عالی خنک می کند. برای اطلاع از جزییات کولرگازی 30000 هزار سرد و گرم پیستونی گری سری جیماتیک مدل G'matic H30C3 ادامه ی این محصول را مطالعه کنید و یا با ژیارکالا تماس بگیرید.
13,071,000 تومان
کولرگازی سرد و گرم 24000 گری سری جیماتیک مدل H24C3
اگر قصد خرید کولرگازی 24000 دارید مدل G'matic H24C3 گری را بررسی کنید. این کولرگازی گری دارای موتور سنگین مناسب برای مناطق گرم و حاره ای است. کمپروسور پیستونی این کولرگازی با گاز مبرد R22 محیط مورد نظر شما را با قدرت و توان بسیار عالی خنک می کند. برای اطلاع از جزییات کولرگازی 24 هزار سرد و گرم پیستونی گری سری جیماتیک مدل G'matic H24C3 ادامه ی این محصول را مطالعه کنید و یا با ژیارکالا تماس بگیرید.
9,776,000 تومان
کولرگازی سرد و گرم 18000 گری سری جیماتیک مدل H18C3
اگر قصد خرید کولرگازی 18000 دارید مدل G'matic H18C3 گری را بررسی کنید. این کولرگازی گری دارای موتور سنگین مناسب برای مناطق گرم و حاره ای است. کمپروسور پیستونی این کولرگازی با گاز مبرد R22 محیط مورد نظر شما را با قدرت و توان بسیار عالی خنک می کند. برای اطلاع از جزییات کولرگازی 18هزار سرد و گرم پیستونی گری سری جیماتیک مدل G'matic H18C3 ادامه ی این محصول را مطالعه کنید و یا با ژیارکالا تماس بگیرید.
8,613,000 تومان
کولرگازی سرد و گرم 12000 گری سری جیماتیک مدل H12C3
اگر قصد خرید کولرگازی 12000 دارید مدل G'matic H12C3 گری را بررسی کنید. این کولرگازی گری دارای موتور سنگین مناسب برای مناطق گرم و حاره ای است. کمپروسور پیستونی این کولرگازی با گاز مبرد R22 محیط مورد نظر شما را با قدرت و توان بسیار عالی خنک می کند. برای اطلاع از جزییات کولرگازی 12هزار سرد و گرم پیستونی گری سری جیماتیک مدل G'matic H12C3 ادامه ی این محصول را مطالعه کنید و یا با ژیارکالا تماس بگیرید.
5,926,000 تومان
  • 09182956217      
  • 09182956215      
  • 09182956216      
  • 0      
  • با ما تماس بگیرید