گری تولید کننده وسایل تهویه مطبوع، شرکت گری تمام تمرکزش روی تولید کولرگازی و اولین و قوی ترین تولید کننده ی کولرگازی اینورتر می باشد. GREE AIR CONDITIONER

کولرگازی گری (GREE) 32 محصول وجود دارد.

کولرگازی سرد گری 30000 گری سری کیو فورماتیک مدل Q'4Matic-H30C3
شرکت گری تولید کننده انواع کولرگازی و لوازم تهویه هوا، مدل های متفاوتی را وارد بازار میکند که هر کدام از این مدل ها مناسب خریدارن خاصی می باشد که در مناطقی با آب و هوای متفاوت زندگی می کنند. این بار کولرگازی 24000 کیو فورماتیک را با موتور T3 مناسب مناطق حاره ای و گرم تولید و روانه ی بازار کرده است. اطلاعات بیشتر را در ادامه ی این محصول مطالعه کنید.
15,990,000 تومان
کولرگازی سرد گری 24000 گری سری کیو فورماتیک مدل Q'4Matic-H24C3
شرکت گری تولید کننده انواع کولرگازی و لوازم تهویه هوا، مدل های متفاوتی را وارد بازار میکند که هر کدام از این مدل ها مناسب خریدارن خاصی می باشد که در مناطقی با آب و هوای متفاوت زندگی می کنند. این بار کولرگازی 24000 کیو فورماتیک را با موتور T3 مناسب مناطق حاره ای و گرم تولید و روانه ی بازار کرده است. اطلاعات بیشتر را در ادامه ی این محصول مطالعه کنید.
12,690,000 تومان
کولرگازی سرد گری 18000 گری سری کیو فورماتیک مدل Q'4Matic-H18C3
شرکت گری تولید کننده انواع کولرگازی و لوازم تهویه هوا، مدل های متفاوتی را وارد بازار میکند که هر کدام از این مدل ها مناسب خریدارن خاصی می باشد که در مناطقی با آب و هوای متفاوت زندگی می کنند. این بار کولرگازی 18000 کیو فورماتیک را با موتور T3 مناسب مناطق حاره ای و گرم تولید و روانه ی بازار کرده است. اطلاعات بیشتر را در ادامه ی این محصول مطالعه کنید.
10,490,000 تومان
کولرگازی سرد گری 12000 گری سری کیو فورماتیک مدل Q'4Matic-H12C3
شرکت گری تولید کننده انواع کولرگازی و لوازم تهویه هوا، مدل های متفاوتی را وارد بازار میکند که هر کدام از این مدل ها مناسب خریدارن خاصی می باشد که در مناطقی با آب و هوای متفاوت زندگی می کنند. این بار کولرگازی 12000 کیو فورماتیک را با موتور T3 مناسب مناطق حاره ای و گرم تولید و روانه ی بازار کرده است. اطلاعات بیشتر را در ادامه ی این محصول مطالعه کنید.
6,190,000 تومان
کولرگازی سرد 36000 گری سری جیماتیک مدل H36C3
اگر قصد خرید کولرگازی 36000 دارید مدل G'matic H36C3 گری را بررسی کنید. این کولرگازی گری دارای موتور سنگین مناسب برای مناطق گرم و حاره ای است. کمپروسور پیستونی این کولرگازی با گاز مبرد R22 محیط مورد نظر شما را با قدرت و توان بسیار عالی خنک می کند. برای اطلاع از جزییات کولرگازی 36000 هزار سرد پیستونی گری سری جیماتیک مدل G'matic H36C3 ادامه ی این محصول را مطالعه کنید و یا با ژیارکالا تماس بگیرید.
17,290,000 تومان
کولرگازی سرد 30000 گری سری جیماتیک مدل H30C3
اگر قصد خرید کولرگازی 30000 دارید مدل G'matic H30C3 گری را بررسی کنید. این کولرگازی گری دارای موتور سنگین مناسب برای مناطق گرم و حاره ای است. کمپروسور پیستونی این کولرگازی با گاز مبرد R22 محیط مورد نظر شما را با قدرت و توان بسیار عالی خنک می کند. برای اطلاع از جزییات کولرگازی 30000 هزار سرد پیستونی گری سری جیماتیک مدل G'matic H30C3 ادامه ی این محصول را مطالعه کنید و یا با ژیارکالا تماس بگیرید.
15,990,000 تومان
کولرگازی سرد 24000 گری سری جیماتیک مدل H24C3
اگر قصد خرید کولرگازی 24000 دارید مدل G'matic H24C3 گری را بررسی کنید. این کولرگازی گری دارای موتور سنگین مناسب برای مناطق گرم و حاره ای است. کمپروسور پیستونی این کولرگازی با گاز مبرد R22 محیط مورد نظر شما را با قدرت و توان بسیار عالی خنک می کند. برای اطلاع از جزییات کولرگازی 24 هزار سرد پیستونی گری سری جیماتیک مدل G'matic H24C3 ادامه ی این محصول را مطالعه کنید و یا با ژیارکالا تماس بگیرید.
13,890,000 تومان
کولرگازی سرد 18000 گری سری جیماتیک مدل H18C3
اگر قصد خرید کولرگازی 18000 دارید مدل G'matic H18C3 گری را بررسی کنید. این کولرگازی گری دارای موتور سنگین مناسب برای مناطق گرم و حاره ای است. کمپروسور پیستونی این کولرگازی با گاز مبرد R22 محیط مورد نظر شما را با قدرت و توان بسیار عالی خنک می کند. برای اطلاع از جزییات کولرگازی 18هزار سرد پیستونی گری سری جیماتیک مدل G'matic H18C3 ادامه ی این محصول را مطالعه کنید و یا با ژیارکالا تماس بگیرید.
10,190,000 تومان
کولرگازی سرد 12000 گری سری جیماتیک مدل H12C3
اگر قصد خرید کولرگازی 12000 دارید مدل G'matic H12C3 گری را بررسی کنید. این کولرگازی گری دارای موتور سنگین مناسب برای مناطق گرم و حاره ای است. کمپروسور پیستونی این کولرگازی با گاز مبرد R22 محیط مورد نظر شما را با قدرت و توان بسیار عالی خنک می کند. برای اطلاع از جزییات کولرگازی 12هزار سرد پیستونی گری سری جیماتیک مدل G'matic H12C3 ادامه ی این محصول را مطالعه کنید و یا با ژیارکالا تماس بگیرید.
0 تومان
  • 09182956215      
  • 09182956217      
  • با ما تماس بگیرید